برچسب: ویندوز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
کنار

فایروال ویندوز ۱۰ و تنظیمات آن

فایروال یا دیوار آتش (Firewall) سیستمی است که برای پیشگیری از دسترسی بدون مجوز به یک شبکه خصوصی طراحی شده است. فایروال را می توان به دو شکل اجرا کرد: فایروال نرم افزاری (software firewall)، فایروال سخت افزاری (hardware firewall) و یا ترکیب هر دو نوع. فایروال برای جلوگیری از دسترسی بدون اجازه کاربران اینترنت به شبکه ها و کامپیوترهای خصوصی استفاده می شود.